Vull ser API


New to site?


Login

Lost password? (X)

Already have an account?


Signup

(X)

Requisits de col·legiació

Requisits per a la incorporació en el Col•legi API de Barcelona:

1. Ser major d’edat i no estar afectat per cap causa d’incapacitat.
2. Estar en possessió de qualsevol dels títols oficials o universitaris: graduat, llicenciat, diplomat, enginyer, arquitecte, enginyer tècnic o arquitecte tècnic.
3. No tenir antecedents penals.
4. Constitució de la fiança reglamentària.
5. Abonament de la quota de col•legiació.
6. Complir els requisits per a exercir l’activitat de mediació immobiliària a Catalunya, d’acord amb el Decret 12/2010, de 2 de febrer.

Requisits documentals:

• Titulació oficial o universitària.
• Fotocòpia del DNI/NIF.
• 1 fotografia mida carnet.
• Compte bancari o codi IBAN per a la domiciliació bancària.
• Certificat d’antecedents penals (caldrà sol•licitar-lo a la Gerència territorial del Ministeri de Justícia)
• Impresos normalitzats

Important:

De treballar mitjançant una societat, és necessari vincular la persona jurídica al/la col•legiat/da. En el cas de no fer-ho, les assegurances no cobririen les operacions realitzades amb la societat.

La col•legiació no serà efectiva fins a la seva aprovació per la Junta de Govern del Col•legi.

Si vols més informació: info@api.cat